Foredragsholder Jon Martin Brauti har holdt foredrag i Akershus Døveforening onsdag den 4. Mars 2015. Det kom 36 personer til foredraget og alle satt klistret på stolene siden tema var underholdende !

Tema er om Tor Hjalmar Persson og Tora Ågot (født Bråthen)

Tor Hjalmar Persson og Tora Ågot (født Bråthen)

Kjent for deres arbeid med døves tidsskrift DÖVAS VÄN

Svenske Tor Hjalmar Persson og hans kone, norske Tora Ågot (født Braathen) hadde ulik bakgrunn når det gjelder familie og oppvekst. De to hadde likevel en felles interesse, nemlig artikkelskriving i døves tidsskrift. Tor Hj. ble døv da han var 13 år gammel som en komplikasjon etter at han hadde hatt hjernebetennelse. Han var den eneste som var døv i hans familie i Sverige. Derimot ble Tora født døv og hadde en stor døv familie i Norge.

Både Tor Hj. og Tora er sterkt medvirkende til at det svenske tidsskrift Dövas Vän ble utgitt årene 1924-1965. Redaktør og ansvarlig utgiver fra starten i 1924 til og med nr. 4 1963 var Tor Hj. Persson og fra nr. 5 1963 til og med nr. 2 1965 var det Tora Å. Persson. Nr. 2 1965 var det siste. Dette tidsskriftet er spesielt interessant med sine skildringer av døves verden, deres generelle artikler, lokale historier, sine vakre illustrasjoner og sittvelvalgteinnhold. Kort sagt, det er få områder av arbeidsmarkedet hvor en døv kan konkurrere med en hørende. Bostedet deres i Sverige i sør var Hässleholm i Skåne.

Jeg forteller også om Toras døve familiemedlemmer i Bråthen-slekten i Norge. For eksempel er hennes døve farbror, Peder Braathen som var kirketjener fra 1905 til 1938 i De Døves kirke i Kristiania (nå Oslo). Han var en av de døve som var best kjent i landet. Alle som ble konfirmert i De Døves kirke i Kristiania husket ham, spesielt hans alltid vennlige smil. I 33 år var han som nevnt kirketjener der. Oslo domprest sa en gang at han aldri hadde møtt en mer omsorgsfull og velvillig kirketjener. Og det var sant, med orden, påpasselighet og hjelpsomhet - og andakt - gikk han inn for sin gjerning. Forteller gjerne om andre døve i Bråten-slekten på forskjellige steder i Østlandet, bl.a. Strømmen hvor Tora var født i.

Del denne siden