Norsk Døveshistorisk Selsskap

Hjemmeside til NDHS

www.ndhs.no ble opprettet i 2007 og er et nettsted som inneholder en del materiell, informasjon og linker som har med døvehistorisk interesse og verdi å gjøre. NDHS håper at www.ndhs.no blir mye benyttet ved utarbeiding av foredrag, jubileumsskrifter, bøker, forskning m.m.

Se Norsk Døveshistorisk Selsskap: www.ndhs.no

Del denne siden