Video på tegnspråk på helsenorge.no

HelseNorge har endelig lagt ut videofilmer om korona på tegnspråk på deres nettside. HelseNorge har også lagt til video fra Døves Media som ble laget på oppdrag av Helsedirektoratet. 

Sjekk helsenorge.no for å lese de nasjonale rådene som regjeringen og helsemyndigheter gir til oss. 

Inkubasjonstid og smitte:

https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid

Norges Døveforbund har også laget en samleside med alle videoer om korona:
https://www.doveforbundet.no/nyheter/korona

Del denne siden