TEGNSPRÅKPORTALEN

Alle temaer er tegnspråktolket

Se direkte nett TV til NRK 1 eller NRK 2 eller NRK 3
God fornøyelse !

Nett-Tv på tegnspråk direkte !

Alle temaer er tegnspråktolket

Formålet med tegn.tv er å samle og distribuere tegnspråkfilm. Nettkanalen tegn.tv distribuerer for alle produsenter av tegnspråkfilm og være en uavhengig plattform.

Teater Manu sine forestillinger

Se alle video temaer fra Norges Døveforbund

Norsk Døvehistorisk Selskap jobber med å digitalisere eldre utgaver av Døves Blad.

Besøk Norsk Døvemuseum i Trondheim

Informasjon for døve innvandrere

Diverse nyheter på Tekst-Tv

Pensjonsordninger er tegnspråktolket

Verdt et besøk til alle linkene og lykke til !

Foreningen hørende barn av døve – CODA Norge, er som navnet indikerer, en interesseorganisasjon for hørende barn med døve foreldre.

Lær forskjellige tegnordbok

Lær en håndsalfabeth

Lær to håndsalfabeth

Del denne siden