Filosof Øyvind Madsen har holdt foredrag på folkets hus i Strømmen tirsdag den 20. september 2016. 

Program var om:

«Mobbing og baksnakking – foregår det i døvemiljøet?»

Vi har etter foredraget tatt for oss det frie rom til å snakke om egne erfaringer og refleksjoner knyttet til temaet samt hvordan vi kan forebygge dette.

Det kom 22 personer til foredraget og alle fikk godt utbytte av temaet og det ble stilt mange spørsmål under foredraget og det i frie rom. 😀

Del denne siden