Tegnspråkcafe med åpen post

Det kom 32 personer til åpen post og servering av gode pølser med tilbehør lokket alle til å spise med god appetitt. 

Styreleder Siw Kristin Lund informerte mye om hva som skal skje utover ut året 2021.🤩👍

Del denne siden