leder: Siw Kristin Mathisen Lund

Nestleder Odd Skjellum

Organisisajonssektretær Terje Karlsen 

Økonom Anne-Marit Nøstvik Karlsen 

Styremedlem Sten Erling Gulbrandsen

1. Varamedlem: Mona Britt Pettersen

2. Varemedlem: Viktor Olsen

 

Revisor: Bjørn Hammerlund 

Bilags revisor: Liv Kari Sollyst

 

Vedtekts komite: Leder: Aud Hovde Høiberg, Terje Karlsen og Kjell Nilsen

Lotteriansvar: Erna Haugan Nilsen og Torunn Halvorsen Zefzef 

Brusinnkjøp: Styret

Web master til Pling og One.com hjemmeside: Terje Karlsen

Tur/Arrangementer: Styret

Representanter til Ledermøte: leder eller nestleder

Seniorgruppe: Kjell Nilsen og Terje Karlsen 

Strikkegruppe: Anne-Marit Nøstvik Karlsen

 

 

 

 

 

Del denne siden