Styret for Akershus Tegnspråkforening 2022

Styreleder: Siw Kristin Lund

Nestleder: Odd Skjellum

Organisasjonsekretær: Terje Karlsen

Økonom: Anne-Marit Nøstvik Karlsen 

Styremedlem: Sten Erling Gulbrandsen

1. Varamedlem: Viktor Olsen

2. Varamedlem: Torbjørn Johansen

Del denne siden