Styret for Akershus Tegnspråkforening 2023 - 2024


leder: Siw Kristin Mathisen Lund

Nestleder Odd Skjellum

Organisisajonssektretær Terje Karlsen

Økonom Anne-Marit Nøstvik Karlsen

Styremedlem Sten Erling Gulbrandsen

1. Varamedlem: Mona Britt Pettersen

2. Varemedlem: Viktor Olsen

Del denne siden