Styret for Akershus Tegnspråkforening 2024 - 2025Styreleder:                              Siw Kristin Lund                                      

Styremedlem:                         Mona Britt Pettersen                                 

Styremedlem:                         Odd Skjellum                           

Styremedlem:                         Anne-Marit Nøstvik Karlsen

Styremedlem:                         Torbjørn Reidar Pettersen                     

1. Varamedlem:                       Viktor Olsen

2. Varamedlem:                       Torunn Halvorsen Zefzef

 

Revisor:                                    Bjørn Hammerlund 

Bilags revisor:                         Liv Kari Sollyst                              

Vedtekts komité:                     Leder Aud Hovde Høiberg, Kjell Nilsen og Terje Karlsen 

Lotteriansvar:                          Ingunn Moen og Torunn Halvorsen Zefzef 

Brusinnkjøp:                            Styret

Web master Hjemmeside:      Terje Karlsen

Tur/arrangement:                    Styret

Representanter ledermøte:    Styret

Seniorgruppe:                          Leder Kjell Nilsen og Terje Karlsen

Strikkegruppe:                         Leder Anne-Marit Nøstvik Karlsen 

Datagruppe:                             Leder Terje Karlsen og Arvid Høiberg            

                                                                                 

 

Del denne siden