Foredragsholder Tom Harald Dahl har holdt foredrag om diabetes og kosthold i Akershus Døveforening onsdag den 27. Mai 2015. Det kom 40 personer dit og det var meget interessant å høre på hva han hadde å si til alle om hvordan man kan unngå å få diebetes 2.

Del denne siden