Det kom 56 personer til fordraget og alle fikk svar på spørsmålene som ble stilt til fordragsholder.Lenk: https://vestfoldaudio.no/


Slik får du tak i våre hjelpemidler


Alle som har langvarige behov for hjelpemidler kan søke om dette hos NAV. Vi anbefaler at du tar kontakt med helsetjenesten i kommunen der du bor. De kan hjelpe deg med kartlegging av behov, hvilke type produkter som bør benyttes og hvordan du søker om dette.

Har du behov for tilrettelegging eller hjelpemidler på skolen eller på arbeidsplassen er det naturlig å ta kontakt med læreren, arbeidsgiveren eller bedriftshelsetjenesten i kommunen der du bor.


Les mer om hvordan du går frem for å søke om hjelpemidler på NAV sine sider her.


Du kan også kjøpe produktene direkte fra oss.

Vennligst ring +47 33 47 33 47 eller send E-post til post@vestfoldaudio.no, så kan vi hjelpe deg med kjøp og brukerassistanse.


Del denne siden