Akershus Fylkeskommune


Akershus Døveforening og Oslo Døveforening har hatt et viktig møte i Akershus Fylkeskommune hvor alle parter har kommet fram med ulike synspunkter. Som påpekt av seniorrådgiver Janne Lundgren i Akershus Fylkeskommune, viser det seg at Akershus Døveforening som tidligere het Romerike Døveforening, skilte lag med Oslo Døveforening allerede i 2004. Den naturlige konklusjonen etter dette møtet er i følge seksjonsleder Rune Winum og Janne Lundgren, at Oslo Døveforening søker Oslo kommune om støtte og Akershus Døveforening søker Akershus fylkeskommune. Det var Rune Winum og Janne Lundgren fra Akershus Fylkeskommune som ledet det viktige møtet. De har tidligere mottatt vedtaket om nedleggelse av Fylkeslaget med underskrifter fra tidligere Romerike Døveforening og Oslo Døveforening.

Tilstedet på fellesmøte var:  Fra ADF Odd Skjellum, Anne-Marit Nøstvik, Terje Karlsen og Kjell Nilsen. Fra ODF Svein Arne Petterson og Vidar R. Sæle. 

2 tegnspråk tolker tilstedet.


Svarbrev datert 18 Mai 2015 til ODF fra Akershus Fylkeskommune

Del denne siden