Det kommer foredragsholder fra Vestfold Audio og det er bestilt 2 tegnspråk tolker til  foredraget i Akershus Tegnspråkforening onsdag den 19. April 2023 kl. 18:00. 

Lenk: https://vestfoldaudio.no/

Del denne siden